2024-110-21

Využití substituovaných anthronů pro syntézu derivátů triptycen-9-olu

Vedoucí práce: Ing. Markéta Rybáčková, Ph.D.

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Deriváty anthronu představují prekurzory elektronově bohatých anthracen-9-olů, které v bazickém prostředí podléhají Dielsově-Alderově reakci se substituovanými benzyny za vzniku triptycen-9-olů. Tyto sloučeniny mohou představovat stavební bloky pro chirální NHC ligandy, které mohou najít uplatnění jako součásti katalyzátorů na bázi přechodných kovů, mj. při syntéze léčiv.

Náplň činnosti studenta

Práce bude zahrnovat přípravu 2,6-disubstituovaných anthronů s využitím redukce odpovídajících anthrachinonů. Připravené sloučeniny budou transformovány na deriváty triptycen-9-olu, které budou po převedení na trifláty využity ke couplingu s dusíkatými heterocykly.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav organické chemie (110)

Téma je možné zvolit pro následující specializace