2024-110-22

Nové přístupy k fotoxidacím s využitím flavinů

Vedoucí práce: Ing. Eva Svobodová, Ph.D.

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Tématem této bakalářské práce je návrh a syntéza nových katalyzátorů na bázi flavinů a studium katalytických oxidací s využitím různých způsobů regenerace katalyzátoru (např. nitrobenzen, rozpouštědlo) s cílem navrhnout chemoselektivní systémy.

Náplň činnosti studenta

V rámci experimentální části bakalářské práce bude student syntetizovat katalyzátory na bázi derivátů flavinů. Připravené sloučeniny bude charakterizovat obvyklými analytickými postupy a poté bude studovat jejich využití v oxidačních reakcích.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav organické chemie (110)

Téma je možné zvolit pro následující specializace