2024-110-23

Příprava cosmochlorinu E

Vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Tobrman, Ph.D.

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Tvorba vazby C-C je jedním z důležitých cílů organické syntézy s ohledem na přípravu biologicky aktivních sloučenin. Cílem práce je příprava cyklického bisvinyl-fosfátu, u kterého bude studována možnost provedení cross-coupling reakcí. Získané výsledky budou aplikovány pro přípravu biologicky aktivní sloučeniny cosmochlorinu E.

Náplň činnosti studenta

Student si v rámci bakalářské práce připraví modelový fosfát z pentan-2,4-dionu. U připravené sloučeniny bude optimalizovat průběh cross-coupling reakcí s cílem připravit konjugovaný dien cosmochlorin E s potenciální biologickou aktivitou. Izolované sloučeniny budou charakterizovány NMR spektroskopií.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav organické chemie (110)

Téma je možné zvolit pro následující specializace