2024-110-24

Syntéza a studium vlastností nové generace opticky aktivních spiropyranových fotopřepínačů

Vedoucí práce: Ing. Jiří Tůma, Ph.D.

Konzultant: Ing. Michal Šmahel

Podstata a cíl práce

Spiropyrany představují významnou skupinu organických fotopřepínačů, tedy látek, které jsou vlivem externího záření schopny dramaticky měnit svou strukturu, a tudíž i fyzikální a chemické vlastnosti. Navzdory neustále narůstající popularitě těchto fotopřepínačů v moderní materiálové chemii nebyla dodnes publikována stoprocentně opticky čistá sloučenina na bázi spiropyranu. Její získání otevírá prostor pro zcela novou dimenzi aplikací těchto materiálů. Cílem práce je syntéza a spektroskopická analýza diastereomerních spiropyranů se sekundárním centrem chirality, které předurčuje optickou čistotu získaného fotopřepínače.

Náplň činnosti studenta

Student se bude v rámci práce věnovat přípravě chirálních 3H-indolových prekurzorů a odvozených diastereomerních spiropyranových fotopřepínačů. Optickou čistotu připravených materiálů následně stanoví pomocí NMR spektroskopie a jejich fotokinetické vlastnosti pomocí UV-Vis spektroskopie.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav organické chemie (110)

Téma je možné zvolit pro následující specializace