2024-110-25

Studium interakce spiropyranových fotopřepínačů s α-aminokyselinami

Vedoucí práce: Ing. Jiří Tůma, Ph.D.

Konzultant: Ing. Michal Šmahel

Podstata a cíl práce

Spiropyrany představují významnou skupinu organických fotopřepínačů, tedy látek, které jsou vlivem externího záření schopny dramaticky měnit svou strukturu, a tudíž i své fyzikální a chemické parametry. Jednou z jejich unikátních vlastností je schopnost vratné, světlem kontrolované komplexace α-aminokyselin. Tyto materiály tak mohou sloužit např. jako potenciální nosiče pro řízený transport léčiv na bázi α-aminokyselin. Cílem práce bude příprava vhodně substituovaných spiropyranů a následné studium jejich interakce s různými druhy kódujících α-aminokyselin.

Náplň činnosti studenta

Student v rámci práce nejprve připraví sérii spiropyranových fotopřepínačů nesoucích různé substituenty, které ovlivňují fotokinetické vlastnosti těchto fotopřepínačů. Následně bude pomocí NMR spektroskopie a UV-Vis spektroskopie studovat kinetické a termodynamické chování připravených spiropyranů při světlem řízené komplexaci a dekomplexaci vybraných α-aminokyselin.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav organické chemie (110)

Téma je možné zvolit pro následující specializace