2024-110-26

Příprava, vlastnosti a reaktivita vinyl-fosfátů odvozených od 3-oxoselenotanu

Vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Tobrman, Ph.D.

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Sloučeniny s biologickou aktivitou jsou v hledáčku vědeckých pracovníků z důvodu jejich využití v medicinální chemii. Nezastupitelnou úlohu v této oblasti hrají heterocyklické sloučeniny, zejména pak organické sloučeniny selenu. V této souvislosi je třeba zmínit, že deriváty 2H-selenetu jsou v podstatě neznámé sloučeniny, a proto je cílem bakalářské práce připravit a prozkoumat reaktivitu vinyl-fosfátů odvozených od 3-oxoselenotanu. Připravené fosfáty budou využity pro přípravu derivátů 2H-selenetu s potenciální biologickou aktivitou.

Náplň činnosti studenta

Student si připraví 3-oxoselenotan, u kterého bude studovat možnosti převedení na vinyl-fosfáty. U připravených fosfátů bude optimalizovat průběh cross-coupling reakce s organokovovými sloučeninami. Izolované látky budou charakterizovány NMR spektroskopií.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav organické chemie (110)

Téma je možné zvolit pro následující specializace