2024-110-27

Příprava, vlastnosti a reaktivita vinyl-fosfátů odvozených od 3-oxofosfetanu

Vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Tobrman, Ph.D.

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Heterocyklické sloučeniny mají nezastupitelnou roli v oblasti biologicky aktivních látek. Proto je překvapivé, že v podstatě neexistuje obecná metodika pro přípravu derivátů 3-oxofosfetanu. Proto je cílem projektu příprava 3-oxofosfetanu a jeho přeměna na vinyl-fosfáty. U připravených vinyl-fosfátů bude studována jejich reaktivita v cross-coupling reakcí s cílem připravit biologicky aktivní sloučeniny.

Náplň činnosti studenta

Student si připraví 3-oxofosfetan, u kterého bude studovat možnosti převedení na vinyl-fosfáty. U připravených fosfátů bude optimalizovat průběh cross-coupling reakce s organokovovými sloučeninami. Izolované látky budou charakterizovány NMR spektroskopií.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav organické chemie (110)

Téma je možné zvolit pro následující specializace