2024-110-3

Studium interakce methyl di-N,N'-diacetyllaktosaminidu s biomedicínsky významnými lidskými galektiny

Vedoucí práce: prof. Andrea Brancale, Ph.D.

Konzultant: Ing. Martin Kurfiřt

Podstata a cíl práce

Galektiny jsou proteiny, které v lidském organismu plní řadu důležitých funkcí jako je například modulace imunitní odpovědi. Prozatím bylo identifikováno 12 lidských galektinů, jejíž biologická aktivita tkví ve schopnosti rozpoznávat galakto-konfigurované sacharidy. Terapeutické využití těchto proteinů je nicméně značně limitováno, neboť jednotlivé galektiny plní často protichůdné biologické funkce a je velice obtížné specificky inhibovat konkrétní galektiny z důvodu jejich vysoké strukturální podobnosti. Z tohoto důvodu jsou projekty, jejíž cílem je poodhalit rozdíly mezi jednotlivými galektiny velice cenné. Cílem této práce je syntéza galektinového ligandu methyl di-N,N'-diacetyllaktosaminidu a následné studium vybraných lidských galektinů pomocí interakce s tímto ligandem.

Náplň činnosti studenta

Studentka v rámci experimentální práce provede přípravu cílové látky di-N,N-diacetyllaktosaminidu pomocí metod chemické glykosylace. Látka bude následně poskytnuta na spolupracující pracovišně MBU AVČR, kde bude proměřena její afinita k vybraným galektinům. Studentka se dále pokusí o racionalizaci výsledků měření afinity pomocí molekulární dynamiky či jiných vhodných metod výpočetní chemie.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav organické chemie (110)

Téma je možné zvolit pro následující specializace