2024-110-4

Návrh a syntéza nových širokospektrých antivirotik

Vedoucí práce: Ing. Petra Cuřínová, Ph.D.

Konzultant: prof. Andrea Brancale, Ph.D.

Podstata a cíl práce

Flaviviridae je čeleď RNA virů, které jsou zodpovědné za řadu významných lidských infekcí (např. Zika, horečka Dengue a další). Navzdory závažnosti těchto onemocnění nebyla dosud schválena žádná specifická antivirová léčba. V tomto projektu se snažíme navrhnout novou skupinu látek působících jako antivirotika účinná proti různým flavivirům.

Náplň činnosti studenta

V rámci projektu bude student zodpovědný za syntézu, purifikaci a charakterizaci série nových potenciálních antivirových sloučenin. Bude modifikovat sloučeninu již identifikovanou jakožto účinnou s cílem zlepšit biologický profil tohoto typu sloučenin.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav organické chemie (110)

Téma je možné zvolit pro následující specializace