2024-110-5

Syntéza nových antivirových proteinových/proteinových modulátorů.

Vedoucí práce: Ing. Petra Cuřínová, Ph.D.

Konzultant: prof. Andrea Brancale, Ph.D.

Podstata a cíl práce

Virus dengue je nejrozšířenější lidský patogen přenášený komáry, který se hojně šíří v tropických a subtropických oblastech. Dengue je v současné době endemická v téměř 100 zemích a přibližně polovina světové populace je vysoce ohrožena infekcí DENV. Navzdory této rostoucí hrozbě pro veřejné zdraví zůstávají bezpečné a účinné strategie prevence a léčby infekcí vyvolaných DENV stále nedostupné. V tomto projektu se snažíme připravit novou skupinu sloučenin, které by mohly být schopny působit jako antivirotika prostřednictvím modulace interakce mezi dvěma virovými proteiny, které jsou nezbytné pro replikaci viru.

Náplň činnosti studenta

Student se v tomto projektu bude podílet na syntéze a purifikaci řady analogů sloučeniny, kterou jsme již dříve identifikovali pomocí in silico screeningu s cílem zlepšit její aktivitu a fyzikálně-chemické vlastnosti.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav organické chemie (110)

Téma je možné zvolit pro následující specializace