2024-110-6

Konjugáty porfyrinů s flaviny

Vedoucí práce: Mgr. Roman Holakovský, Ph.D.

Konzultant: Ing. Ivana Weisheitelová

Podstata a cíl práce

Deriváty porfyrinů jsou velmi zajímavé látky pro mnoho oborů moderní chemie. Mohou být využity například v medicinální oblasti jako fotosenzibilující látky. Spojení porfyrinů s jinými fotoaktivními látkami, jako jsou flaviny, může vést u výsledných derivátů ke změnám ve spektrálních vlastnostech, které by mohly zlepšit potenciální využití těchto látek jako léčiv pro fotodynamickou terapii rakoviny.

Náplň činnosti studenta

Student bude v rámci experimentální práce provádět syntézu vhodně substituovaných porfyrinů a flavinů, ze kterých pak bude syntetizovat konjugáty. Také se pokusí izolovat přírodní chlorofyl a z něho také připravit konjugát s flavinem.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav organické chemie (110)

Téma je možné zvolit pro následující specializace