2024-110-7

Syntéza chirálních selektorů pro aplikace v enantioselektivních membránách

Vedoucí práce: doc. Ing. Michal Kohout, Ph.D.

Konzultant: Ing. Magdaléna Labíková

Podstata a cíl práce

Ačkoli enantiomery vykazují v achirálním prostředí identické chemické a fyzikální vlastnosti, jejich biochemické a farmakologické vlastnosti se mohou lišit, což vede k rozdílům v jejich terapeutickém efektu i vedlejších účincích. Jednu z možných účinných a škálovatelných cest k zajištění optické čistoty představuje chirální separace racemických směsí chirálními membránami. Cílem práce bude příprava opticky aktivních selektorů s vhodnou terminální skupinou, která zajistí jejich pevné zakotvení v polymerní membráně nebo nosiči vhodném k inkorporaci do membrány.

Náplň činnosti studenta

Student připraví sérii chirálních selektorů s vhodnou terminální skupinou, která umožní imobilizaci selektoru na modifikovaný povrch nosiče nebo povrch membrány. Připravené selektory charakterizuje NMR spektroskopií a následně je imobilizuje. Enantioselektivní vlastnosti připravených materiálů pak vyhodnotí s využitím preferenční sorpce nebo kapalinové chromatografie na sérii analytů - profenů či beta-blokátorů.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav organické chemie (110)

Téma je možné zvolit pro následující specializace