2024-110-9

Self-assembly organických polovodičů

Vedoucí práce: Ing. Petr Kovaříček, Ph.D.

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Polovodiče jsou jádrem všech moderních technologií, od transistorů, přes displeje až po fotovoltaiku. Tradiční materiály vyžadují použití drahých vzácných kovů, jejichž dostupnost je ovlivněna geopoliticky. Naproti tomu organické polovodiče se sestávají z nějběžnějších prvků, ale jejich technologie je komplikovaná. Cílem práce je zjednodušit technologie organických polovodičů použitím konceptů dynamické chemie a samoskladby (self-assembly).

Náplň činnosti studenta

V této práci budou syntetizovány vybrané stavební bloky s vhodnými reversibilními spojkami na heteroaromátech. Tyto bloky spolu budou tvořit rovnovážnou směs kondenzačních produktů, z nichž každý bude interagovat s povrchem jiným způsobem. Následně bude studováno použití stimulů (světlo, napětí ad.) pro posunování rovnováhy s cílem dosáhnout self-assembly organického polovodiče.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav organické chemie (110)

Téma je možné zvolit pro následující specializace