2025-101-13

Příprava a studium organorutheniových komplexů pro elektrokatalyzovaný rozklad vody a amoniaku se zaměřením na udržitelnou výrobu „zeleného“ vodíku.

Vedoucí práce: Ing. Jan Holub, PhD

Konzultant: Ing. Alice Kulagová

Podstata a cíl práce

Náplní této práce bude příprava rutheniových komplexů katalyzujících rozklad vody a amoniaku na vodík a další produkty. U připravených komplexů bude studována nejen jejich katalytická aktivita, ale také mechanistické aspekty jejich aktivace a oxidační degradace s ohledem na budoucí zvýšení stability a aktivity našich katalyzátorů.

Náplň činnosti studenta

Náplní práce studenta bude příprava požadovaných rutheniových komplexů a jejich studium pomocí elektrochemických metod (cyklická voltametrie, elektrolýza atd.). Další mechanistické a strukturní studium bude zahrnovat i využití širšího výběru spektroskopických metod (NMR, UV, IR). Nakonec student ověří i katalytickou aktivitu komplexů pomocí elektrochemických metod a pokusí se kvantifikovat množství vzniklých plynných produktů (H2, O2, N2).

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav anorganické chemie (101)

Téma je možné zvolit pro následující specializace