2025-105-1

Permeabilita plynově-difuzních vrstev pro palivové články

Vedoucí práce: Ing. Martin Prokop, Ph.D.

Konzultant: Ing. Vojtěch Domín

Podstata a cíl práce

V současné době se v oblasti ekologické mobility stále častěji prosazují vodíkové palivové články. Mezi jejich hlavní výhody patří vysoká účinnost, nehlučnost, nulová provozní uhlíková stopa a možnost kombinace s vodíkem získaným z obnovitelných zdrojů energie a vody. V palivovém článku dochází během provozu ke kontaktu tří fází: plynu, elektronového vodiče a iontového vodiče. Rozvod plynu k tomuto rozhraní pomocí plynově-difuzní vrstvy má rozhodující vliv na výkon článku jako celku. Cílem této práce je ověřit transportní vlastnosti vzorků komerčních plynově difuzních vrstev pomocí měření permeability pro vodík a dusík s následnou implementací výsledků do matematického modelu, popisujícího homogenitu a charakter proudění plynů ve vrstvě.

Náplň činnosti studenta

Student bude během práce připravovat vzorky plynově-difuzních vrstev a měřit jejich permeability v tlakové aparatuře v podélném a příčném směru pomocí odečtu tlakové ztráty při různých průtocích plynů. Získané výsledky pak implementuje do matematického modelu vizualizace proudění plynu v permeační cele a plynově-difuzní vrstvě.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav anorganické technologie (105)

Téma je možné zvolit pro následující specializace