2025-105-10

Příprava a testování plynově difuzní elektrody pro alkalický palivový článek

Vedoucí práce: doc. Jaromír Hnát

Konzultant: Ing. Michal Zejmon

Podstata a cíl práce

Plynově difuzní elektrody se úspěšně začínají využívat na průmyslové úrovni v technologii výroby chloru a hydroxidů, protože umožňují výrazné snížení energetických nároků celé technologie. V oblasti konverze energie jsou plynově difuzní elektrody využívány u průtočných baterií, či alkalických palivových článků. Jednou z výrazných nevýhod tohoto typu elektrody je její životnost. Úlohou plynově difuzní elektrody je zajištění reakční zóny mezi přiváděným plynem a kapalným elektrolytem a zároveň zamezit pronikání kapalného elektrolytu do plynné fáze. Konstrukce takovéto elektrody je tak kompromisem mezi protichůdnými parametry, ovlivňujícími výkon a živostnost celého zařízení. Cílem této práce je příprava a charakterizace plynově difuzních elektrod a optimalizace jejich vlastností.

Náplň činnosti studenta

Zájemce se v této práci bude věnovat přípravě řady plynově difuzních elektrod s různými vlastnostmi. Vlastní příprava plynově difuzní elektrody bude provedena pomocí vybraných metod založených na sprejování katalytické vrstvy, či jejím nanesením pomocí metody sítotisku. Charakterizace připravených elektrod bude probíhat ve dvou fázích, ověřením fyzikálně chemických vlastností připravených elektrod a následně vlastností elektrochemických s využitím standardních i speciálních elektrochemických metod.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav anorganické technologie (105)

Téma je možné zvolit pro následující specializace