2025-105-12

Příprava a charakterizace membrán na bázi zeolitů

Vedoucí práce: doc. Miloslav Lhotka

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Zeolitické membrány jsou v průmyslu používány v separačních a čistících technologiích. V práci jsou studovány podmínky přípravy zeolitických membrán metodou nanášení vrstvy zeolitu typu MFI na různé typy nosičů. Tyto membrány budou charakterizovány pomocí RTG difrakce, skenovací elektronové mikroskopie (SEM), měření specifického povrchu a distribuce mezopórů a mikropórů.

Náplň činnosti studenta

Práce je zaměřena na přípravu zeolitických membrán metodou nanášení vrstev zeolitu na různé nosiče. Připravené membrány budou následně charakterizovány pomocí vybraných analytických metod a sledován vliv podmínek přípravy na vlastnosti membrány.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav anorganické technologie (105)

Téma je možné zvolit pro následující specializace