2025-105-18

Adsorpce vodíku na vybrané materiály

Vedoucí práce: doc. Miloslav Lhotka

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Práce se zabývá adsorpcí vodíku na vybrané materiály a sleduje vliv tlaku a teploty na parametry vazby adsorbovaného vodíku s vybraným materiálem. Měření bude prováděno na multifunkčním přístroji ASAP 2050. Ze znalosti naměřených adsorpčních izoterem budou vyhodnoceny sorpční parametry jednotlivých materiálů.

Náplň činnosti studenta

Student pro vybrané materiály změří adsorpční a desoprční izotermy vodíku za vyšších tlaků a různých teplot. Z naměřených dat pak určí sorpční parametry jednotlivých materiálů.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav anorganické technologie (105)

Téma je možné zvolit pro následující specializace