2025-105-22

Fotoelektrochemické systémy pro uchovávání sluneční energie

Vedoucí práce: prof. Josef Krýsa

Konzultant: Dr. Neumann-Spallart

Podstata a cíl práce

Fotoelektrochemický systém zahrnující fotoanodu, fotokatodu, membránu a vhodné ox/red páry umožňuje konverzi sluneční energie na energii chemickou a elektrickou. Na základě literární rešerše možných systémů pro uchovávání solární energie budou připraveny vybrané vrstvy fotoanod a fotokatod a charakterizovány jejich vlastnosti v různých elektrolytech.

Náplň činnosti studenta

Práce bude zahrnovat literární rešerši možných systémů pro uchovávání solární energie se zaměřením na vhodné materiály fotoanod a fotokatod a jejich kombinace s vhodnými elektrolyty. Součástí práce bude i příprava vybraných fotoanodových nebo fotokatodových materiálů a jejich fotoelektrochemická charakterizace.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav anorganické technologie (105)

Téma je možné zvolit pro následující specializace