2025-105-23

Světlem aktivované materiály pro solární produkci vodíku

Vedoucí práce: prof. Josef Krýsa

Konzultant: Ing. Šárka Paušová, Ph.D.

Podstata a cíl práce

Solární produkce vodíku představuje slibný proces konverze sluneční energie na energii chemickou. Důležitou součástí fotoelektrochemických cel pro rozklad vody jsou fotokatody. Tématem této práce je příprava nanostrukturovaných vrstev p-polovodičů (např. CuOx, CuFeO2 apod). Vrstvy p-polovodičů budou připraveny metodou sprejové pyrolýzy a provedena jejich optická, materiálová a fotoelektrochemická charakterizace.

Náplň činnosti studenta

Práce bude zahrnovat přípravu oxidických vrstev p-polovodičů (sprejová pyrolýza), jejich charakterizaci (RTG, SEM, měření fotoproudu ...) a testování jejich elektrochemické stability v proudově zatíženém stavu.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav anorganické technologie (105)

Téma je možné zvolit pro následující specializace