2025-105-32

Příprava anody s nízkým obsahem platinových kovů pro kyselou elektrolýzu vody

Vedoucí práce: doc. Tomáš Bystroň

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Kyselá elektrolýza vody představuje klíčový proces při výrobě H2 pomocí elektrické energie produkované obnovitelnými zdroji energie. Nejvýznamnější nevýhodou této technologie je výrazná závislost na platinových kovech. Cílem této práce bude příprava anody pro vývpoj O2 s nízkým obsahem platinových kovů.

Náplň činnosti studenta

Seznámení s relevantní odbornou literaturou. Laboratorní činnost - vývoj nových metod (elektro)chemického vylučování platinových kovů na povrchu Ti. Charakterizace vyloučených částic/vrstev (elektrochemické metody, rentgenová difrakce, skenovací elektronová mikroskopie, skenovací elektrochemická mikroskopie). Testování anod v elektrolyzéru vody.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav anorganické technologie (105)

Téma je možné zvolit pro následující specializace