2025-105-41

Zanášení a čištění nanofiltračních membrán při zpracování vod s obsahem přírodních organických látek a vápenatých iontů

Vedoucí práce: doc. Martin Zlámal

Konzultant: Ing. Zoran Zwaan

Podstata a cíl práce

Nanofiltrace je perspektivní metoda umožňující separaci významných polutantů z vod o různém složení. V případě reálných vod však vlivem přítomnosti různorodých látek dochází k jejich postupnému zanášení. Jednou z významných složek povrchových vod jsou tak zvané přírodní organické látky (např. humíny), které mohou proces nanofitrace negativně ovlivnit. Zvláště v přítomnosti vápenatých iontů může docházet na retentátové straně membrány k jejímu zanášení a postupnému snižování její permeability. Znalost vlivu koncentrací zmíněných látek a provozních parametrů membránové separace na rychlost zanášení membrány, stejně jako metoda odstranění vznikající blokační vrstvy jsou pro efektivitu provozu membránové jednotky klíčové.

Náplň činnosti studenta

Student bude provádět separační experimenty modelové vody na jednotce vybavené nanofiltračním modulem a bude sledovat vliv různých provozních parametrů na permeabilitu membrány. Zvláště se zaměří na řízené zanášení membrány pomocí kombinace roztoku humínů a vápenatých iontů. Pro charakterizaci povrchu membrány bude využívat elektronovou mikroskopii a další vhodné analytické techniky. Dále se bude zabývat způsoby regenerace membrány pomocí různých činidel a vyhodnotí jejich účinnost.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav anorganické technologie (105)

Téma je možné zvolit pro následující specializace