2025-105-42

Příprava anorganických membrán pro separace v kapalné fázi a jejich charakterizace

Vedoucí práce: doc. Martin Zlámal

Konzultant: Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.

Podstata a cíl práce

Na rozdíl od běžně používaných polymerních membrán umožňují anorganické membrány separaci roztoků či suspenzí o extrémní hodnotě pH či za vyšší teploty. Díky své chemické stabilitě umožňují také podstatně intenzivnější regeneraci. Cílem této práce je příprava základní membrány z vhodně zvoleného materiálu, její materiálová charakterizace pomocí rtuťové porozimetrie, XRD, XRF a SEM/EDS a určení jejích separačních vlastností.

Náplň činnosti studenta

Náplní práce je příprava membrány z vhodně zvoleného materiálu. To spočívá v přípravě pasty, odlití/nanesení vrstvy, vysušení a výpalu. Bude sledován vliv složení pasty a další parametry přípravy na výslednou porozitu, složení a separační vlastnosti připravených membrán.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav anorganické technologie (105)

Téma je možné zvolit pro následující specializace