2025-105-43

Využití membránové separace při odstraňování síranů z roztoku chloridu draselného

Vedoucí práce: doc. Martin Zlámal

Konzultant: Ing. Zoran Zwaan

Podstata a cíl práce

Při výrobě chloru a hydroxidu draselného elektrolýzou roztoku chloridu draselného je žádoucí recyklace tohoto roztoku. Je však nezbytné z roztoku odstranit sírany, které se v něm hromadí. Práce se zabývá studiem možnosti využití membránové filtrace pro tuto průmyslovou aplikaci.

Náplň činnosti studenta

Student bude popisovat separační a permeační charakteristiky vybraných typů komerčně dostupných membrán při separaci síranů z vysoce koncentrovaného roztoku chloridu draselného. Bude studovat i vliv přítomnosti chlorečnanů a možnosti regenerace membrány.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav anorganické technologie (105)

Téma je možné zvolit pro následující specializace