2025-105-44

Galvanické pokovování titanu a hliníku

Vedoucí práce: doc. Martin Paidar

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Titan a nově i hliník se výrazně uplatňují jako konstrukční materiál pro elektrolýzu vody a palivové články. Pro zajištění elektronové vodivosti je však nutné jej pokovit vrstvou na bázi drahých kovů (zlato, platina, iridium).

Náplň činnosti studenta

Student bude zkoumat možnosti galvanického vyloučení vrstvy zlata, platiny nebo iridia na povrch titanu a hliníku. Zároveň bude zkoumat různé způsoby předúpravy povrchu titanu a hliníku.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav anorganické technologie (105)

Téma je možné zvolit pro následující specializace