2025-105-45

Vývoj a charakterizace reverzibilních vysokoteplotních palivových článků s pevnými oxidy

Vedoucí práce: doc. Martin Paidar

Konzultant: Ing. Michal Carda, Ph.D.

Podstata a cíl práce

Vysokoteplotní palivové články představují perspektivní možnost produkce elektrické energie. Výhodou je možnost provozu článků i v režimu elektrolýzy vody, což činí tuto technologii unikátní v energetice budoucnosti založené na vodíku. Jednoduchá cela se skládá z elektrolytu a dvou elektrod. Cílem práce je seznámit se se základní konstrukcí vysokoteplotních článků a následně vyvíjet články s moderní konstrukcí a vysokým výkonem. Klíčovým bodem bude vývoj a optimalizace elektrolytů a elektrod s tzv. pokročilou architekturou, které budou zabudovány a charakterizovány v elektrochemické cele.

Náplň činnosti studenta

Student se prakticky seznámí s konstrukcí vysokoteplotních palivových článků od prekurzorů až po kompletní celu a osvojí si teoretické i experimentální zkušenosti s touto technologií. Náplní práce bude optimalizovat způsob přípravy elektrochemické cely s ohledem na dosažení požadovaných parametrů, jako je plocha elektrody a výkon článku. Hlavní část práce bude zaměřena na přípravu elektrolytů a elektrod vhodných pro jednoduché cely i svazky cel, které budou charakterizovány z hlediska elektrochemických i strukturních vlastností. Zájemce tak získá teoretické i praktické dovednosti v oblasti materiálového inženýrství i elektrochemie.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav anorganické technologie (105)

Téma je možné zvolit pro následující specializace