2025-105-48

Separace plynných směsí pomocí membrán se smíšenou matricí

Vedoucí práce: doc. Vlastimil Fíla

Konzultant: Ing. Kirill Iablochkin

Podstata a cíl práce

Membránové separace představují energeticky výhodnější alternativu ke standardním separačním technologiím (kryogenní separace, PSA, amínová vypírka atd.). Většina průmyslově používaných membrán je na bázi polymerních materiálů, které však vykazují nízkou permeabilitu při vysoké selektivitě a obráceně. V současné době se hledají nové materiály, které by poskytovaly dostatečnou separační účinnost a vysokou permeabilitu. Vhodná kombinace polymerní matrice a plniva může být řešením tohoto problému. Cílem této práce je příprava a charakterizace kompozitních membrán na bázi polymerní matrice (např. průmyslové polymery Matrimid,Ultem, Polysulfon, polyimidy..) a vhodného plniva (MOF, ZIF, CNT, GO..). Separační účinnost bude testována při separaci CO2 nebo H2. Bude sledován vliv postupu přípravy membrán na jejich fyzikálně chemické a separační vlastnosti.

Náplň činnosti studenta

Příprava a charakterizace kompozitních membrán. Studium vlivu postupu přípravy na fyzikálně chemické a separační vlastnosti připravených membrán. Připravené materiály budou charakterizovany pomocí metod SEM, XRD, FTIR a TGA/DSC a permeačních měření.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav anorganické technologie (105)

Téma je možné zvolit pro následující specializace