2025-105-49

Využití membránových separací v ochraně životního prostředí

Vedoucí práce: doc. Vlastimil Fíla

Konzultant: Ing. Kirill Iablochkin

Podstata a cíl práce

Membránové separace představují vhodnou alternativu ke standardním separačním procesům. Tato práce je zaměřena na experimentální stanovení permeačních charakteristik a separačních vlastností připravených membrán pro odstraňování CO2, VOC popř. jiných složek z plynných směsí. Budou syntetizovány membrány na bázi polymerů a kompozitní membrány polymer-plnivo.

Náplň činnosti studenta

Příprava a charakterizace kompozitních membrán. Studium vlivu postupu přípravy na fyzikálně chemické a separační vlastnosti připravených membrán. Připravené materiály budou charakterizovany pomocí metod SEM, XRD, FTIR a TGA/DSC a permeačních měření.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav anorganické technologie (105)

Téma je možné zvolit pro následující specializace