2025-105-5

Výkon a degradace PEM palivových článků využívajících slitinové katalyzátory na bázi Pt

Vedoucí práce: Ing. Martin Prokop, Ph.D.

Konzultant: Ing. Jan Dismas Buriánek

Podstata a cíl práce

Vodíkové PEM palivové články jsou v současné době v popředí zájmu jako efektivní, ekologická alternativa pohonu elektrických vozidel. Palivové články využívají nanočásticový Pt katalyzátor pro realizaci reakcí vedoucích k produkci elektrické energie. To, mimo jiné, způsobuje prozatím vysokou pořizovací cenu článků. Jedním z možných řešení tohoto problému je využití slitin Pt s dalšími kovy. Problémem je však stabilita těchto slitin během provozu palivového článku. Proto je tato práce zaměřena na ověření stability experimentálních katalyzátorů na bázi slitin Pt za podmínek provozu palivového článku. To zahrnuje přípravu elektrod s tenkou vrstvou katalyzátoru, konstrukci článku a následný provoz s periodickou charakterizací.

Náplň činnosti studenta

Práce studenta bude spočívat v přípravě tenkých vrstev katalyzátorů na bázi Pt na povrchu porézních uhlíkových materiálů nebo membrány pomocí automatického CNC nanášeče. S využitím připravených materiálů student zkompletuje palivové články, které bude udržovat v provozním režimu a periodicky testovat. Výstupem práce bude porovnání vlivu typu katalyzátoru na výkon PEM palivového článku.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav anorganické technologie (105)

Téma je možné zvolit pro následující specializace