2025-105-51

Matematické modelování palivových článků/elektrolýzeru za vysokých teplot v keramické cele

Vedoucí práce: Ing. Roman Kodým, Ph.D.

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Efektivní využívání obnovitelných zdrojů energie představuje jednu z velkých výzev moderní společnosti. Jedním z řešení je uskladnění přebytečné energie ve formě vodíku elektrolýzou a následné přeměně zpět v elektrickou energii ve vodíkových palivových článcích. Slibnou technologii představují keramické elektrochemické cely provozované za vysokých teplot kolem 800°C, které umožňují realizovat oba tyto procesy v jednom zařízení. Cílem práce je řešení aktuálních problémů souvisejících s tímto zařízením, a to pomocí nástrojů matematického modelování a počítačové simulace.

Náplň činnosti studenta

Práce zahrnuje použití nástrojů matematického modelování a počítačové simulace s pomocí komerčního simulačního softwaru (COMSOL, Matlab apod.). Matematické modelování v současnosti představuje velmi efektivní, často i jediný, nástroj umožňující lepší pochopení funkce elektrochemických zařízení a jejich optimalizaci. Studentka/student se naučí základy progamování a modelování pro inženýrské aplikace. Rovněž hlouběji pochopí fyzikálně-chemické principy elektrochemických procesů.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav anorganické technologie (105)

Téma je možné zvolit pro následující specializace