2025-105-52

Matematické modelování vodíkových palivových článků

Vedoucí práce: Ing. Roman Kodým, Ph.D.

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Efektivní využívání obnovitelných zdrojů energie představuje jednu z velkých výzev moderní společnosti. Jedním z řešení je uskladnění přebytečné energie ve formě vodíku a následné přeměně zpět v elektrickou energii využitelné a) pro pohon přenosných aplikací, nebo b) v době zvýšené poptávky po elektrické energii. Konverzi chemické energie vodíku na elektrickou lze realizovat pomocí vodíkových palivových článků. Cílem práce je studium a řešení aktuálních problémů souvisejících s tímto zařízením, a to pomocí nástrojů matematického modelování a počítačové simulace.

Náplň činnosti studenta

Práce zahrnuje použití nástrojů matematického modelování a počítačové simulace ke studiu vodíkových palivových článku. K tomuto účelu lze využít moderní komerční simulační software (COMSOL, Matlab apod.). Matematické modelování v současnosti představuje velmi efektivní, často i jediný, nástroj umožňující lepší pochopení funkce elektrochemických zařízení a jejich optimalizaci.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav anorganické technologie (105)

Téma je možné zvolit pro následující specializace