2025-105-53

Matematické modelování membránové elektrolýzy vody

Vedoucí práce: Ing. Roman Kodým, Ph.D.

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Efektivní využívání obnovitelných zdrojů energie představuje jednu z velkých výzev moderní společnosti. Jedním z řešení je uskladnění přebytečné energie ve formě vodíku a následné přeměně zpět v elektrickou energii využitelné a) pro pohon přenosných aplikací, nebo b) v době zvýšené poptávky po elektrické energii. Uskladnění přebytečné energie lze realizovat pomocí elektrolýzy vody za vývoje vodíku. Klasické postupy elektrolýzy vody nejsou dostatečně efektivní. Cílem práce je studium moderních inovativních postupů pro elektrochemickou výrobu vodíku, a to pomocí nástrojů matematického modelování a počítačové simulace.

Náplň činnosti studenta

Práce zahrnuje použití nástrojů matematického modelování a počítačové simulace ke studiu moderních procesů elektrolýzy vody a produkce vodíku. K tomuto účelu lze využít komerční simulační software (COMSOL, Matlab apod.). Matematické modelování v současnosti představuje velmi efektivní, často i jediný, nástroj umožňující lepší pochopení funkce elektrochemických zařízení a jejich optimalizaci.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav anorganické technologie (105)

Téma je možné zvolit pro následující specializace