2025-105-6

Vývoj a charakterizace neplatinového katalyzátoru pro alkalickou elektrolýzu vody

Vedoucí práce: doc. Jaromír Hnát

Konzultant: Ing. Michaela Plevová, Ph.D.

Podstata a cíl práce

Významnou výhodou alkalické elektrolýzy vody jako technologie pro konverzi elektrické energie jsou její relativně nízké nároky na použité materiály, včetně katalyzátorů urychlujících elektrodové reakce. Rozšířenou alternativu dnes představuje směsný oxid niklu a kobaltu spinelového typu. Probíhající studie však ukazují, že lze nalézt celou řadu dalších materiálů, včetně neoxidických, dosahujících výrazně vyšší aktivity při zachování odpovídající stability. Bakalářská práce se zaměří na přípravu nových, perspektivních katalyzátorů pro proces alkalické elektrolýzy vody a optimalizaci vlastností připravených materiálů.

Náplň činnosti studenta

Student bude na začátku své práce detailně seznámen s řešenou problematikou a principem využívaných experimentálních technik. Náplní vlastní práce bude příprava nových materiálů pro elektrochemický vývoj vodíku, či kyslíku z alkalického prostředí. Zájemce bude logickým způsobem postupovat od syntézy a charakterizace prvních připravených materiálů přes jejich optimalizaci až k přípravě a testování vlastní elektrody za reálných podmínek provozu. Zájemce tak získá teoretické i praktické znalosti a zkušenosti základních i speciálních technik pro přípravu a testování katalyzátorů elektrochemických reakcí.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav anorganické technologie (105)

Téma je možné zvolit pro následující specializace