2025-105-7

Charakterizace iontově selektivních polymerních membrán

Vedoucí práce: doc. Jaromír Hnát

Konzultant: Ing. Kateřina Hradečná

Podstata a cíl práce

Iontově selektivní membrány nacházejí své uplatnění v mnoha oblastech průmyslu, stejně jako ochrany životního prostředí, či energetických aplikací. Z důvodu jejich rozmanitého využití vykazují tyto materiály také rozmanité vlastnosti. Mezi hlavní požadavky kladené na iontově selektivní polymerní membrány patří jejich vysoká iontově výměnná kapacita a iontová vodivost a dlouhá životnost za podmínek konkrétního procesu. V rámci tohoto tématu jsou tak charakterizovány komerčně dostupné, či vývojové iontově selektivní membrány určené zejména pro použití v energetických aplikacích.

Náplň činnosti studenta

Po zaškolení a uvedení do problematiky iontově selektivních materiálů bude pracovní náplní studenta příprava vzorků iontově selektivních membrán pro vlastní charakterizaci a stanovení jejich vlastností. V experimentální činnosti se tak zájemce zaměří na stanovení mechanických (pevnost, rozměrová stálost…) i elektrochemických (iontově výměnná kapacita, iontová vodivost…) vlastností a vyhodnocení získaných výsledků. V poslední fázi budou vybrané vzorky testovány za reálných pracovních podmínek. Řešením bakalářské práce získá zájemce komplexní znalosti a zkušenosti v oblasti charakterizace a využití iontově selektivních polymerních membrán.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav anorganické technologie (105)

Téma je možné zvolit pro následující specializace