2025-105-8

Optimalizace a charakterizace jednotky pro alkalickou elektrolýzu vody

Vedoucí práce: doc. Jaromír Hnát

Konzultant: Ing. Kateřina Hradečná

Podstata a cíl práce

Alkalická cesta elektrolýzy vody představuje dlouhodobě průmyslově zavedenou technologii tohoto typu. V současné době je však v souvislosti s rozvojem využívání obnovitelných zdrojů energie vyvíjen narůstající tlak k dalšímu vývoji této technologie spojené s nárůstem její účinnosti a flexibility. Cílem této práce je optimalizovat a charakterizovat vhodnou jednotku pro alkalickou elektrolýzu vody laboratorních rozměrů, využívající anion selektivní polymerní elektrolyt a ověřit její výkon a účinnost.

Náplň činnosti studenta

Tato práce je do značné míry experimentálně zaměřená a kombinuje v sobě obory elektrochemické technologie a (elektro)chemického inženýrství. Do problematiky bude zájemce uveden jak po teoretické, tak praktické stránce řešené problematiky. Náplní práce studenta bude složení a charakterizace svazkového alkalického elektrolyzéru vody a ověření vlivu různých pracovních režimů na nevýkonové (čistoty produkujících plynů) i výkonové (zátěžová křivka, podíl parazitních proudů) charakteristiky celého zařízení.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav anorganické technologie (105)

Téma je možné zvolit pro následující specializace