2025-105-9

Syntéza a charakterizace bifunkčního katalyzátoru pro reverzibilní palivový článek

Vedoucí práce: doc. Jaromír Hnát

Konzultant: Ing. Dita Hronová

Podstata a cíl práce

Reverzibilní, nebo regenerativní palivový článek je zařízení, které dle potřeby dokáže transformovat elektrickou energii do energie chemické a opačně. V současné době to v omezené míře umožňují vysokoteplotní palivové články, pracující při teplotách přesahujících 750 °C. Vysoké pracovní teploty však omezují jejich využití pouze na stacionární zdroje. Pro nízkoteplotní reverzibilní palivové články, které by bylo možné využít i pro mobilní, či stacionární zdroje s nižším výkonem je nezbytně nutné vyvinout materiál, umožňující účinnou katalýzu dvou protichůdných reakcí. V rámci této práce jsou tak připravovány neplatinové materiály katalyzující průběh vývoje i redukce kyslíku, nebo vývoje a oxidace vodíku.

Náplň činnosti studenta

V této práci bude zájemce o bakalářskou práci ověřovat možnost využití neplatinových materiálů jako bifunkčních katalyzátorů pro nízkoteplotní reverzibilní palivový článek. Náplní práce tak bude příprava směsných oxidů, sulfidů, selenidů, nitridů, či karbidů niklu a kobaltu. Tyto materiály bude zájemce charakterizovat z fyzikálně chemických a elektrochemických vlastností za účelem optimalizace vybraných sloučenin.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav anorganické technologie (105)

Téma je možné zvolit pro následující specializace