2025-107-40

Membrány pro H2/O2 palivový článek na bázi kompozitu z fosforečnokřemičitých nanovláken

Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Martin Havlík Míka

Konzultant: Ing. Nikola Klusoňová, Ing. Václav Procházka

Podstata a cíl práce

Palivový článek H2/O2 představuje perspektivní budoucí ekologický zdroj elektrické energie pro elektromobily, letadla nebo vlaky. Tato vodíková technologie umožňuje velké dojezdové vzdálenosti při dostatečném výkonu. Ekonomicky výhodná membrána s vysokou protonovou vodivostí za zvýšených teplot a suchých podmínek je klíčovou součástí budoucích vodíkových palivových článků.

Náplň činnosti studenta

V práci bude student technikou elektrospinningu připravovat fosfoŕečnokřemičité kompozitní materiály ve formě nanovláken pro membránu s vysokou protonovou vodivostí. Budou se měřit jejich iontové vodivosti a další elektrochemické parametry jednotlivě a v sestavě H2/O2 článků. Vlastnosti materiálů a jejich sestavy se budou modelovat s cílem jejich optimalizace pro použití v elektromobilech. Další informace naleznete na webové stránce laboratoře A15.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav skla a keramiky (107)

Téma je možné zvolit pro následující specializace