2025-112-23

Syntéza a charakterizace iontově výměnných polyimidových membrán

Vedoucí práce: Anastasiia Hubina, Ph.D.

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Polyimidy (PI) jsou polymery s vysokou mechanickou, chemickou a dielektrickou stabilitu v širokém teplotním rozmezí. Tyto vlastnosti vedou k možnosti využití PI jako polymerních membrán. Chemickým složením, tj. volbou vstupních monomerů, lze do určité míry ovlivňovat strukturu výsledného PI. Použití monomerů, obsahujících aniontové nebo kationtové skupiny umožňuje získat polyimidy, které lze použít jako kationtově nebo aniontově vyměnné membrány.

Náplň činnosti studenta

Student bude syntetizovat polyimidy obsahující aniontové nebo kationtové skupiny a bude charakterizovát meziprodukty a polyimidy metodami FTIR, TGA a DSC.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav polymerů (112)

Téma je možné zvolit pro následující specializace