2025-112-24

Syntéza a charakterizace monomerů pro přípravu polymerů "click" polymerací

Vedoucí práce: Anastasiia Hubina, Ph.D.

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Metoda postupné polymerace diazydových a dialkynových monomerů umožní dosáhnout přesného makromolekulárního designu polytriazolů. Různá povaha a délka monomerů nabízí možnosti změny struktury a vlastností výsledného polymeru. Další modifikace polytriazolů umožňují získat polymerní iontové kapaliny, které lze použít jako iontově vyměnné membrány.

Náplň činnosti studenta

Student bude syntetizovat diazidové a dialkynové monomery a bude je charakterizovát metodami NMR a FTIR. Získané monomery student bude používat pro syntézu polytriazolů. Vliv monomerů a reakčních podmínek bude vyhodnocen metodami NMR, GPC.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav polymerů (112)

Téma je možné zvolit pro následující specializace