2025-126-16

Nové katalyzátory pro štěpení vody a výrobu zeleného vodíku na bází antimonátů

Vedoucí práce: doc. Mgr. Oleksiy Lyutakov, Ph.D.

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Ukládání obnovitelné energie ve formě chemických vazeb je jedním z nejperspektivnějších řešení pro další postup v zavedení čisté energie (ať už se jedná o energii sluneční, energie větru nebo o jadernou energii – elektřina se musí někde ”skladovat”). Pravě proto, procesy štěpení vody s výrobou zeleného vodíku (energie je následně skladována ve formě vodíkových molekul) jsou dnes často studovány. Hlavním problémem je ovšem nízká efektivita katalyzátorů a / nebo jejich vysoká cena (většinou se používají Pd a Ir, což způsobuje velkou přidanou hodnotu zeleného vodíku, alternativní materiály na bázi Fe, Ni a Co jsou mnohem méně účinné při delším provozu), což do velké míry omezuje účinnost konverzí obnovitelné energie na zelený vodík. Tato práce je zaměřena na vývoj alternativních materiálů – antimonátů. Tyto materiály byly teoretické předpověděny jako perfektní katalyzátory pro štěpení vody. Existuje ovšem velice omezený počet prací, které by odhalily potenciál antimonitů po experimentální stránce, což souvisí s jejích složitější přípravou. V roce 2023 v naši vědecké skupině byl navřen a realizován alternativní, opakovatelný a jednoduchý postup přípravy antimonatů. Cílem teto právo bude další logicky krok – použit naší technologie pro přípravy řady antimonatů a vyhodnotit jejich použitelnost pro štěpení vody a výrobu zeleného vodíku.

Náplň činnosti studenta

Příprava antimonátů, charakterizace antimonátů, použití antimonátů pro štěpení vody

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav inženýrství pevných látek (126)

Téma je možné zvolit pro následující specializace