2025-126-24

Pryč od tradiční elektrochemie – použití solvatovaných „volných“ elektronů

Vedoucí práce: Mgr. Vasilii Burtsev, Ph.D.

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Elektrochemie je základem nové generace chemického průmyslu a chemicko-technologických procesů: Ať už se jedná o výrobu čpavku, vodíku nebo o organickou syntézu. Většina procesů v elektrochemii probíhá na povrchu elektrody, což významně míry omezuje reakční cesty i množství materiálů, které mohou byt použity v konstrukci elektrody. V roce 2022 jsme navrhli alternativní postup na bázi solvatovaných elektronů, které se mohou dostat z povrchu elektrody a s vynikající účinností excitovat různé chemické transformací Oblast excitace elektrochemických přeměn pomocí solvatovaných elektronů je nyní asi „nejslibnější a nejinovativnější cestou“ v elektrochemii (organické i anorganické). Tato práce je zaměřena na přípravu specifických materiálových struktur schopných být zdrojem solvatovaných elektronů v „měkkých“ podmínkách a následným použitím těchto elektronů pro chemické proměny. Práce je vhodná pro „tradiční“ chemiky ale i pro chemiky se zaměřením na zelenou energetiku nebo pro studenty se zájmem o materiálové inženýrství.

Náplň činnosti studenta

Příprava struktur pro excitaci solvatovaných elektronům, jejich charakterizace a použití v chemických přeměnách (nebo jiných aplikacích - po dohodě s vedoucím)

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav inženýrství pevných látek (126)

Téma je možné zvolit pro následující specializace