home
prevnext
stavové chování fázové rovnováhy

Chloroform a voda

chloroform+voda Asi 3 cm chloroformu (bod varu 61 °C) s trochou jódu se převrství v kádince vodou (cca 20 cm). Při zahřívání strhávají bublinky par chloroformu kapičky kapalného chloroformu s sebou, nahoře je chladněji, bublinky páry se zmenší a hustota se zvětší, tím se sníží jejich nosnost – kapičky padají. Objem (hustota) plynu (páry) závisí velmi silně na teplotě. Velmi hezké.

Fázové rovnováhy: Omezeně mísitelné kapaliny
Stavové chování: Hustota plynu, změna s teplotou