home
prevnext
stavové chování fázové rovnováhy

Cvičení anilinu

anilin+voda Do kádinky nalijeme cca 17 cm vody a 3 cm anilinu a kádinku postavíme na elektrický vařič.. Zahříváním a chlazením se díky změnám v hustotě pohybuje anilin nahoru a dolů. Hustota anilinu se s teplotou mění rychleji než hustota vody, takže původně těžší anilin se při vyšší teplotě stává lehčím než voda.

Fázové rovnováhy: Omezeně mísitelné kapaliny
Stavové chování: Hustota kapaliny, změna s teplotou