home
prevnext
chemické reakce termodynamika kinetika

Fotocitlivá reakce

Naváží se 0,023 g thioninu, redox indikátoru, jehož oxidovaná forma je modrá (fialová), redukovaná bezbarvá a rozpustí ve 100 ml destilované vody. 10 ml z připraveného roztoku se přelije do 1000 ml kádinky a zředí destilovanou vodou na objem 500 ml. Roztok se okyselí 3 ml koncentrované kyseliny sírové. Pak se přidají 2 gramy (1 lžička) heptahydrátu síranu železnatého. Po osvícení na zpětném projektoru se původně fialový roztok odbarví. Děj je reverzibilní. Při zakrytí poloviny dna např. alobalem, jak je tomu v našem případě, je polovina roztoku bílá, polovina modrá.

Fe2+ + thionin (fialový) = Fe3+ + redukovaný thionin (bezbarvý)

Jiné provedení:

10 ml 0,001 M thioninu s 10 ml 3 M kyseliny sírové se doplní vodou do 500 ml a přidají se 2 g hydratovaného síranu železnatého (nebo ekvivalent Mohrovy soli). Ozářením dojde k vybělení jako u mnoha textilních barev. Zde však reakce spontánně (bez dodávky energie zvnějška) probíhá v obráceném směru, thionin opět získá svou původní barvu. Roztok thioninu vydrží jen asi týden.

Chemické reakce: Reakce oboustranná, Reakce fotocitlivá
Termodynamika: Děj samovolný
Kinetika: Aktivace světlem