home
chemické reakce elektrochemie stavové chování termodynamika fázové rovnováhy kinetika vlastnosti molekul koloidní chemie

Kinetika

Chemická nebo reakční kinetika studuje průběh chemických reakcí v závislosti na čase. Aby došlo k chemické reakci, musí se molekuly výchozích látek srazit ve správné geometrii a s dostatečnou energií. Proto jsou hlavními faktory, ovlivňujícími reakční rychlost, koncentrace a fyzikální stav reaktantů, teplota a katalzyátor. Zvýšením koncentrace výchozích látek (u reakcí v plynné fázi nebo roztoku) vzroste počet srážek, stejně jako zvýšením povrchu u látek pevných. Zvýšení teploty dodá většímu počtu molekul energii, postačující k reakci a použití katalyzátoru pomáhá dosáhnout správné geometrie při srážce.

Většina reakcí neprobíhá tak, jak je zapisujeme, ale probíhá celá série tzv. elementárních reakcí, jejichž součtem získáme zápis celkové reakce. Skutečný průběh reakce studuje reakční mechanismus.