home
prevnext
chemické reakce elektrochemie termodynamika kinetika

Požár způsobený vodou

hliník s jodem

Malé množství práškového kovu se smíchá s malým množstvím jódu. Nedochází k reakci. Po přidání 1–2 kapek vody:

Al reaguje prudce
Mn reaguje prudce
Zn reaguje prudce
Fe reaguje (nesmí být zoxidován)
Ni nereaguje
Ag nereaguje

Náchylnost k reakci odpovídá redukčním schopnostem kovu. Zinek, mangan a hliník jsou dobrá redukční činidla. Jód je za vyšších teplot pro řadu prvků (Al, Zn, Fe, P..) oxidačním činidlem. Při pokojové teplotě pomůže k rozeběhnutí reakce pár kapek vody, které dají vznik iontům, čímž se sníží potřebná aktivační energie. Voda zde vlastně zastává funkci katalyzátoru. Uvolněným teplem se reakční směs rychle ohřívá a dochází k sublimaci jódu (fialové páry). Reakcí vzniká jodid daného kovu.

Chemické reakce: Redukčně-oxidační reakce, Reakce jednosměrné, Slučovací reakce
Kinetika: Aktivační energie, Katalyzátor
Termodynamika: Exotermní reakce
Elektrochemie: Standardní elektrochemické potenciály