home
chemické reakce elektrochemie stavové chování termodynamika fázové rovnováhy kinetika vlastnosti molekul koloidní chemie

Elektrochemie

Elektrochemie studuje chemické a fyzikální procesy, které vyžadují převod náboje. Studuje reakce, které probíhají na rozhraní mezi vodičem elektronů (elektrody kovové, polovodičové nebo grafitové) a vodičem iontů (elektrolytem). Obecně lze říci, že se elektrochemie zabývá oxidačními a redukčními reakcemi. (Jestliže látka ztrácí elektrony, je oxidována, získá-li elektrony, je redukována). Zabývá se nejen pokovováním nebo rezavěním, skladováním energie, konverzí solární energie, ale i fotosyntézou a dýcháním.