home
chemické reakce elektrochemie stavové chování termodynamika fázové rovnováhy kinetika vlastnosti molekul koloidní chemie

Vlastnosti molekul

Molekula je definována jako dostatečně stabilní elektricky neutrální skupina nejméně dvou atomů, držená pohromadě chemickými vazbami. Stabilní sloučenina vzniká, je-li její celková energie nižší než energie separovaných atomů. Velikost molekul se pohybuje od několika desetin nanometru (1 nm = 10-9 m) až po makroskopické velikosti u makromolekul (DNA). Studium molekul je podstatné pro porozumění chemickým vazbám a mezimolekulárním silám.