home
chemické reakce elektrochemie stavové chování termodynamika fázové rovnováhy kinetika vlastnosti molekul koloidní chemie

Koloidní chemie

Koloidy jsou heterogenní směsi. Sestávají ze dvou oddělených fází: dispergované a kontinuální fáze. Velikost dispergovaných částic je mezi 1nm a 1000 nm. Koloidní systém není pravý roztok (např. roztok chloridu sodného ve vodě), ale nejedná se ani o suspenzi (např. směs vody a písku), neboť nedochází k usazování dispergované fáze. Významnou úlohu v chování těchto systémů mají povrchové jevy.

Příkladem koloidních systémů, kde kontinuální fáze je plynná je mlha (koloidní částice jsou kapalné) nebo kouř (koloidní částice jsou pevné). Je-li kontinuální fáze kapalná, můžeme získat šlehačku (dispergovaná fáze je plynná), mléko (kapalná dispergovaná fáze) nebo krev (dispergovaná fáze je pevná). S pevnou kontinuální plynnou fází vytvoří plynná dispergovaná fáze např. pemzu, kapalná např. sýr, pevná např. barevné drahokamy.