home
prevnext
chemické reakce koloidní chemie

Velmi rychle rostoucí křemičitanové krystaly

kremičitanové krystaly kremičitanová zahrada Vodní sklo se zředí stejným množstvím vody, naleje se do zkumavky a přidá se několik krystalků Co(NO3)2.2H2O. Červené krystalky modrají a jejich „chapadla“ brzy dosáhnou k hladině. „Chemická zahrada“ vzniká, přidá-li se do roztoku vodního skla kromě hydratovaného dusičnanu kobaltnatého i hydratovaný dusičnan železitý a sodný. Křemičitan sodný v roztoku reaguje s ionty těžkých kovů za vzniku semipermeabilní membrány, složené z prakticky nerozpustné sraženiny kovového křemičitanu. Do prostoru mezi krystalem a membránou, kde je koncentrace kovových solí vyšší než ve zbytku roztoku, difunduje voda. To vede ke zvýšení osmotického tlaku a membrána expanduje, případně praská. Vzniklý otvor je okamžitě ucpán křemičitanem kovu. K osmotickým procesům dochází jak v lidském organizmu, tak v zemské kůře.

Chemické reakce: Reakce ve viskózním prostředí
Koloidní chemie: Osmoza